Skip to content

Blokada alkoholowa – kiedy można o nią wnosić?

image_pdfimage_print

Został nałożony na Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów? Chciałbyś usiąść za kierownicą? Zastanawiasz się jak złagodzić lub skrócić zakaz?

W tym artykule wyjaśnię, czym jest blokada alkoholowa i jak się o nią ubiegać.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów został ujęty w art. 42 Kodeksu Karnego oraz art. 29 Kodeksu wykroczeń. Jest to środek karny orzekany w przypadku skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz gdy ta osoba zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd orzeka wówczas:

 • od roku do 15 lat w przypadku ucieczki przed kontrolą policyjną, prowadzenia pojazdu mimo utraty prawa jazdy, gdy sprawca mając już orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia pojazdów, nie stosuje się do niego;
 • od 3 do 15 lat w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (o innych skutkach jazdy po alkoholu piszę tutaj), ucieczki przez sprawcę z miejsca wypadku lub z miejsca katastrofy drogowej;
 • dożywotnio w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca:
  • był już prawomocnie skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
  • był już prawomocnie skazany za spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy drogowej lub niebezpieczeństwa katastrofy;
  • uciekł z miejsca katastrofy drogowej lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym, lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu,
  • został ponownie skazany za takie przestępstwo w trakcie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Blokada alkoholowa – czym jest?

Blokada alkoholowa jest urządzeniem technicznym, które  montuje się w pojeździe. Dzięki niemu niemożliwe jest uruchomienie pojazdu w sytuacji, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekroczy 0,1 mg alkoholu w 1 dcm3. Blokada jest bezpośrednio połączona z zapłonem, przez co uruchomienie silnika może nastąpić tylko po poddaniu się kontroli trzeźwości. Co ciekawe, urządzenie może być zamontowane wyłącznie przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

 

Blokada alkoholowa – dla kogo?

O blokadę alkoholową możemy się ubiegać, jeżeli chcemy zmienić sposób wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów właśnie na “alkoblokadę”. Taka zmiana jest możliwa, jeżeli skazany sprawca wykonał chociażby połowę orzeczonego wymiaru. Jeżeli zakaz został orzeczony dożywotnio, wówczas o blokadę alkoholową można starać się po upływie co najmniej 10 lat.

Ponadto, aby “przyznać” blokadę alkoholową musi być spełniony kolejny warunek – po analizie Sąd musi uznać, że postawa, zachowanie i warunki osobiste sprawcy uzasadniają to, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Wniosek o blokadę alkoholową

Przede wszystkim, należy wnieść odpowiedni wniosek do sądu, który orzekał w sprawie. Prawidłowo stworzony wniosek powinien zawierać dobrze skonstruowane uzasadnienie. Warto w nim przedstawić argumenty, które przekonają sąd, że orzeczony środek karny wypełnił już swoją rolę, a sprawca od czasu zastosowania zakazu nie popełnił żadnego przestępstwa ani wykroczenia i jest świadom swojego błędu. Dodatkowo, pozytywnie odebrane zostanie wskazanie potrzeby z jakiej miałaby wynikać zmiana wykonywaniu  zakazu – np. ze względu na chęć polepszenia swojej sytuacji finansowej lub na konieczność dojazdu do pracy.

 

Co dalej?

Jeżeli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek – kolejnym krokiem są badania lekarskie, a w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono w wymiarze powyżej roku, od kierowcy będzie również wymagane ponowne zaliczenie egzaminu na prawo jazdy. Po wypełnieniu tych etapów czeka Cię zakup i montaż blokady przez wyspecjalizowaną firmę.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek świadczy kompleksowe usługi w sprawach z zakresu prawa karnego. Za cel wyznaczyłam sobie zarówno rozwianie wątpliwości wynikających z zawiłości obowiązujących przepisów, jak i udzielenie rzetelnej, profesjonalnej pomocy prawnej. Jeżeli chcesz się chcesz zmienić sposób wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów – skontaktuj się z Kancelarią.

 

 

 

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18