Co grozi za jazdę po alkoholu?

image_pdfimage_print

Alkoholizm to jedna z najpoważniejszych chorób i największych problemów społecznych rzucających cień na relacje międzyludzkie na wielu płaszczyznach. W określonych okolicznościach stanowi to nie tylko społecznie potępiane zachowanie, ale również czyn karany na gruncie prawa karnego. Jednym z poważnych, zagrożonych dotkliwymi karami, czynów jest prowadzenie pojazdu po alkoholu – kiedy jest to kwalifikowane jako przestępstwo, a kiedy jako wykroczenie, i co grozi za nietrzeźwość za kółkiem, omawiam poniżej.

Kiedy jazda po alkoholu stanowi wykroczenie?

Jeśli kierowca zostanie zatrzymany podczas kontroli i stężenie alkoholu będzie się wahać między 0,2 a 0,5 promila we krwi lub 0,1 mg a 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza, będzie to tzw. stan po użyciu alkoholu traktowany jako wykroczenie karane na podstawie art. 87 Kodeksu wykroczeń.

Taki czyn podlega:

  1. karze grzywny od 50 do 5 000 złotych,
  2. karze aresztu od 5 do 30 dni.

Wobec powyższego, wykrycie w organizmie poniżej 0,2 promila alkoholu nie stanowi czynu zabronionego i nie podlega karze.

Kiedy jazda po alkoholu stanowi przestępstwo?

Wykrycie u kierowcy stężenia alkoholu we krwi przekraczającego 0,5 promila lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza uznawane jest za stan nietrzeźwości karany jako przestępstwo na gruncie art. 178a Kodeksu karnego.

Jest to czyn karany:

  1. karą grzywny,
  2. karą ograniczenia wolności,
  3. karą pozbawienia wolności do lat 2.

Co jeszcze grozi za jazdę po alkoholu?

Poza wymienionymi karami prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu wiąże się również z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat przy wykroczeniu i na okres nie krótszy niż 3 lata za jazdę w stanie nietrzeźwości (sąd orzeka w tym zakresie obowiązkowo!)

Jak wykryć alkohol w organizmie kierowcy?

Stężenie alkoholu w organizmie kierowcy ustala się poprzez sprawdzenie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu albo poprzez badanie krwi.

Kierowca może odmówićbadania alkomatem; wówczas obecność alkoholu w organizmie sprawdza się poprzez badanie krwi, na którego przeprowadzenie zgoda nie jest już wymagana.

Jazda po alkoholu a recydywa

Prawomocne ukaranie za prowadzenie pojazdu po alkoholu i ponowne popełnienie takiego przestępstwa pociąga za sobą groźbę kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Recydywa przy jeździe po alkoholu może powodować konieczność spełnienia świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 10 000 do 60 000 złotych.

Recydywiście grozi również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda po alkoholu a prawo jazdy

Zatrzymanie kierowcy za jazdę po alkoholu wiąże się z odebraniemprawa jazdy przez przeprowadzającego kontrolę policjanta, a sprawa kierowana jest do sądu albo prokuratury, w zależności od tego, czy zawartość alkoholu w organizmie kwalifikuje do uznania zatrzymanego za podejrzanego o popełnienie wykroczenia czy przestępstwa.

Wydawane jest wówczas postanowienie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, na które przysługuje zażalenie.

Okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy wlicza się do potencjalnie nakładanego zakazu prowadzenia pojazdów, a zatrzymanie prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok pociąga za sobą konieczność ponownego podejścia do egzaminu na prawo jazdy.

Kancelaria Adwokacka w Warszawie – pomoc prawna

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne oskarżenie niosące za sobą wiele dotkliwych sankcji. Doświadczony w tego rodzaju sprawach adwokat może jednak podjąć działania, które doprowadzą do korzystnego rozstrzygnięcia dla kierowcy, któremu zarzuca się tego rodzaju czyn. 

Samo zatrzymanie za jazdę po alkoholu nie oznacza od razu najsurowszej kary i towarzyszących jej innych sankcji. Kluczowe znaczenie w takich sprawach ma ustalenie okoliczności zdarzenia i szeregu indywidualnych czynników odnoszących się do samego sprawcy, jak jego wcześniejsza karalność, sytuacja osobista czy stosunek do zarzucanego mu czynu.

Pomoc prawna profesjonalnego obrońcy może pomóc w uzyskaniu łagodniejszej kary, a nawet warunkowego umorzenia postępowania. Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej-Bieniek oferuje obsługę prawną w zakresie występowania w charakterze obrońcy osoby, na której ciąży zarzut z art. 87 Kodeksu wykroczeń czy art. 178a Kodeksu karnego. Pomagam doprowadzić do jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia, reprezentuję Klienta do prawomocnego zakończenia sprawy,  oferują pomoc w zakresie warunkowego umorzenia postępowania, odroczenia wykonania kary czy wniosku o blokadę alkoholową.

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18