1

Czy sąd może odmówić rozwodu?

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której małżonkowie byliby w pewnym sensie zmuszeni do pozostania w małżeństwie, nawet jeśli są zgodni co do rozwodu. Polskie prawo przewiduje jednak kilka sytuacji, w których trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nie wystarczy, aby sąd orzekł rozwód.

Dobro dziecka

Na drodze do uzyskania rozwodu może stanąć dobro wspólnych małoletnich dzieci, bowiem każdorazowo należy brać pod uwagę, jak rozwód na nie wpłynie i czy nie przyczyni się na przykład do znacznego osłabienia ich więzi z rodzicem, z którym nie będą przebywać na co dzień. Rozważenia wymagać będzie również kwestia zaspokajania potrzeb dzieci, tak materialnych, jak i moralnych, czy ewentualny konflikt rodziców co do sposobu ich wychowywania – sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wpłynąłby on negatywnie na zaspokajanie potrzeb dzieci czy pociągnąłby za sobą pogłębienie konfliktu między rodzicami. 

Doniosłe znaczenie przy badaniu tej przesłanki mają indywidualne cechy małoletnich dzieci, takie jak ich wiek, rozwój emocjonalno-psychologiczny, stan zdrowia (fizycznego i psychicznego) czy dotychczasowe relacje z każdym z małżonków. Nierzadko badane są również mniej oczywiste predyspozycje i cechy dziecka, jak jego stopień wrażliwości i możliwość “dźwignięcia” rozpadu rodziny. Rozwód rodziców to dla każdego dziecka niesamowite przeżycie pozostawiające po sobie trwały ślad – intencją wprowadzenia “dobra dziecka” jako negatywnej przesłanki do orzeczenia rozwodu jest dbałość o to, aby dzieci nie były wciągane w rozstanie swoich rodziców i odczuwały w związku z tym możliwie najmniej dotkliwe konsekwencje.

Zasady współżycia społecznego

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego, dwie osoby zapewniają siebie wzajemnie o wsparciu i składają oświadczenie: Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Zasady współżycia społecznego to natomiast jedna z najczęściej pojawiających się w przepisach klauzul generalnych, dzięki którym prawo staje się bardziej elastyczne i umożliwia indywidualne podejście do każdej sprawy.

Tym samym, zasady współżycia społecznego mogą stanąć na drodze do uzyskania rozwodu, jeśli z pewnych powodów rozwód naruszałby te zasady. Jednym z najczęściej przywoływanych w tym zakresie przykładów jest ciężka, a zwłaszcza śmiertelna choroba jednego z małżonków. Próba uzasadniania rozpadu małżeństwa wskutek zapadnięcia przez jednego z małżonków, np. na nowotwór w terminalnym stadium, może zostać uznana za chęć pozostawienia małżonka w oczywistej potrzebie, porzucenia go, a więc naruszenia pewnych norm składających się na zasady współżycia społecznego (czym innym są np. uzależnienia od używek, w tym choroba alkoholowa).

Wina

Małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa i żądający rozwodu powinien liczyć się z tym, że sąd nie orzeknie rozwodu, chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę albo odmówienie przez niego wyrażenia zgody będzie naruszało zasady współżycia społecznego (np. odmowa wyrażenia zgody jedynie w celu szykanowania małżonka czy kierowanie się zemstą i podobnymi niskimi pobudkami).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek specjalizuje się i świadczy kompleksowe usługi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności rozwodów. Moim celem jest zarówno rozwianie wątpliwości wynikających z zawiłości obowiązujących przepisów, jak i udzielenie rzetelnej, profesjonalnej pomocy prawnej. Jeżeli chcesz się rozwieść i szukasz wsparcia doświadczonego adwokata – skontaktuj się z Kancelarią.