Skip to content

Dokumenty niezbędne do złożenia pozwu rozwodowego

image_pdfimage_print

Niejednokrotnie Klienci podczas porady dotyczącej rozwodu są zaskoczeni, że do sporządzenia i złożenia w Sądzie pozwu o rozwód niezbędne jest zgromadzenie kilku ważnych dokumentów. 

Pozew o rozwód – jakie dokumenty będą mi potrzebne?

Podstawowe dokumenty jakie Klient powinien dostarczyć do Adwokata, celem sporządzenia pozwu o rozwód to:

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 
  2. odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci, 
  3. umowa rozdzielności majątkowej, tzw. intercyza – jeżeli została zawarta przez małżonków, 
  4. umowa o podziale majątku wspólnego – jeżeli została zawarta przez małżonków, 
  5. faktury VAT (nie paragony fiskalne!) – dokumentujące koszty utrzymania małoletnich dzieci i małżonków, 
  6. dokumentacja medyczna małoletnich dzieci i małżonków, 
  7. dokumentacja dotycząca edukacji i zajęć dodatkowych małoletnich dzieci, 
  8. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, 
  9. PIT za poprzedni rok kalendarzowy. 

Czy do pozwu o rozwód mogę załączyć maile, nagrania, screeny wiadomości SMS, z Messengera i WhatsAppa?

Tak, obecnie Sądy rozpoznające sprawy rozwodowa w większości dopuszczają tego typu dowody. Ważne jednak, aby były to dowody, które potwierdzają fakty i sytuacje, które chcemy przedstawić Sądowi. 

Dokumenty do pozwu o rozwód – jak przekazać je Adwokatowi?

Dokumenty i pozostały materiał dowodowy najlepiej dostarczyć osobiście do siedziby Kancelarii. Jednakże jeżeli czas goni, a Klient nie może przybyć do biura – możliwe jest nadesłanie kopii dokumentów mailem – to pozwoli Adwokatowi rozpocząć przygotowanie pozwu o rozwód, zaś oryginały dokumentów Klient dostarczy przed jego wysłaniem do Sądu.

Pamiętaj, aby jak najszybciej dostarczyć Adwokatowi wszystkie potrzebne dokumenty! Terminy w Sądach są obecnie odległe, więc im sprawniej pozew o rozwód zostanie złożony w Sądzie, tym szybciej Twoja sprawa zostanie rozpoznana. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek ma na swoim koncie wiele zakończonych sukcesem postępowań rozwodowych. Jeżeli problem potencjalnego rozwodu dotknął również Ciebie – skontaktuj się z Kancelarią.

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18