Kontakt

Odpowiemy w ciągu 24 godzin!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Karolina Cichocką-Bieniek (Kancelaria Adwokacka Karolina Cichocka-Bieniek, ul. Wilcza 29A, lok. 7, 00-544 Warszawa).
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Cichocka – Bieniek

ul. Wilcza 29A, lok. 7

00-544 Warszawa