Skip to content

Prawo na co dzień

-linia-KCB

Zmiana imienia i nazwiska – część I

Czasami zdarza się, że z różnych względów chcielibyśmy dokonać zmiany noszonego imienia lub nazwiska, bądź imienia i nazwiska. Czy to możliwe? Kto i z jakich powodów może to zrobić?

Zmiana imienia i nazwiska – część II

Zmiana imienia i nazwiska – jak zacząć? Jak zainicjować postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska? Należy złożyć wniosek. Gdzie składamy taki wniosek?

Zasady prawa administracyjnego

Zasady prawa administracyjnego – czym są i do czego służą? Czy mają jakiekolwiek znaczenie dla typowego „zjadacza chleba”? Oczywiście, że tak – wyznaczają bowiem kierunek działań organów i stron (czyli obywateli) w postępowaniu administracyjnym […]

Zasady prawa administracyjnego – część II

W pierwszym odcinku dotyczącym zasad postępowania administracyjnego wspomnieliśmy o Konstytucji RP, a konkretnie o skutkach prawnych wynikających z art. 2 (prawo do sądu i prawo do procesu) i art. 7 Konstytucji (zasada praworządności) oraz o jego odpowiedniku – art. 6 k.p.a.

Decyzja administracyjna

Zajmiemy się kwestią nieco trudniejszą merytorycznie, ale za to bardzo praktyczną. Porozmawiamy mianowicie o decyzji administracyjnej. Co to za twór? Czy to wyrok? Czy można się od niej odwołać? A jeśli tak – do kogo? Na te wszystkie pytania postaraliśmy się odpowiedzieć wspólnie z Radcą Prawnym Romanem Comi.