Skip to content

W poprzednim odcinku wyjaśniliśmy Państwu czym jest zmiana imienia i czym jest zmiana nazwiska. Opowiedzieliśmy również kto i z jakich powodów może ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska, ile maksymalnie możemy mieć imion i nazwisk, jak poprawnie zapisać dwuczłonowe nazwisko i dwa imiona. Co jednak należy zrobić stricte technicznie, aby do zmiany imienia lub nazwiska doprowadzić?

Zmiana imienia i nazwiska – jak zacząć?

Jak zainicjować postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska? Należy złożyć wniosek. Gdzie składamy taki wniosek? Składamy go do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego, a mówiąc precyzyjnie – do kierownika USC. Wniosek zostanie rozpoznany właśnie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub przez jego zastępcę.

Pamiętaj!

  • Aby zmienić imię i nazwisko musisz złożyć WNIOSEK.
  • Wniosek musisz złożyć w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO.

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska – forma

Jaką formę powinien mieć wniosek – ustną, czy pisemną? Forma zależy od wyboru wnioskodawcy. Wniosek może mieć bowiem formę pisemną, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnioskodawca udał się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego i złożył swój wniosek ustnie do protokołu przed urzędnikiem. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na drugi wariant, powinien pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości – tj. dowodu osobistego lub paszportu. 

Pamiętaj! 

  • Wniosek może mieć formę USTNĄ lub PISEMNĄ.

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska – co powinien zawierać?

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska powinien zawierać:

  1. imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
  2. wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu – akt urodzenia i małżeństwa (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim) należy załączyć do wniosku,
  3. numer PESEL, jeżeli wnioskodawca go posiada,
  4. imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
  5. adres korespondencyjny wnioskodawcy,
  6. uzasadnienie – czyli wyjaśnienie dlaczego chcemy zmienić nasze dotychczasowe imię i nazwisko,
  7. pisemne oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył już wcześniej wniosku lub nie została wydana decyzja odmowna.

Czy wniosek o zmianę imienia i nazwiska jest odpłatny?

Tak – wniosek jest odpłatny i kosztuje 37 zł. Opłatę możemy uiścić bądź w kasie USC, bądź przelewem na rachunek bankowy właściwego USC. 

Złożyliśmy wniosek, dopełniliśmy wszystkich warunków formalnych. I co dalej? Otóż czekamy, aż kierownik USC rozpozna. Po rozpoznaniu kierownik wydaje decyzję administracyjną.

Więcej o tym czym jest decyzja administracyjna dowiedzą się Państwo w kolejnym odcinku. 

Warto wiedzieć, że wniosek o zmianę imienia i nazwiska może sporządzić i złożyć w naszym imieniu pełnomocnik, w tym adwokat i radca prawny. Będąc pełnomocnikami fachowymi i posiadając wiedzę prawną oraz doświadczenie praktyczne adwokat, czy radca prawny z pewnością przygotuje dla swojego Mocodawcy wniosek w sposób profesjonalny i zgodny z wymogami ustawowymi, co może zwiększyć gwarancję powodzenia. W tej sytuacji niezbędne jest udzielenie pełnomocnikowi pisemnego pełnomocnictwa przez osobę , która chciałby zmienić swoje imię lub nazwisko. Kancelaria świadczy usługi również w tym zakresie i pomaga Klientom w sporządzeniu i złożeniu wniosku o zmianę i nazwiska. 

Więcej o zmianie imienia i nazwiska dowiecie się Państwo z programu „Prawo na co dzień” – odcinek 40, pt. „Administracyjna procedura zmiana imienia i nazwiska – część II” z moim udziałem. Współautorem programu jest radca prawny Roman Comi, producentem zaś jest Telewizja Regionalna TVT, której właścicielem jest Jan Tomków.

Zapraszam do oglądania i udostępniania.