Skip to content

Nazwisko po ślubie – możliwe konfiguracje

image_pdfimage_print

Na początek podkreślmy kwestię najważniejszą: ani kobieta, ani mężczyzna nie mają obowiązku zmiany nazwiska z powodu wstąpienia w związek małżeński! Małżonkowie mają do wyboru kilka opcji, spośród których mogą dokonać wyboru. 

Przyjęcie przez jednego małżonka nazwiska drugiego małżonka po ślubie

Opcja pierwsza – najbardziej na naszym polskim podwórku powszechna – zakłada, że jeden z małżonków po ślubie przyjmuje nazwisko drugiego małżonka. Najczęściej to żona przyjmuje nazwisko męża. Wówczas oboje małżonkowie noszą nazwisko męża. Czyli – narzeczeni: Jan Kowalski i Anna Nowak, podejmują decyzję, że po ślubie oboje będą nosić nazwisko Kowalski, Kowalska.

Ale czy dopuszczalna jest opcja odwrotna? Oczywiście! Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to właśnie mąż przyjął nazwisko kobiety, którą zamierza poślubić.

Nazwisko dwuczłonowe po ślubie

Każdy z małżonków może dokonać połączenia swojego rodowego nazwiska z nazwiskiem drugiego małżonka. Powstaje wówczas nazwisko dwuczłonowe. I znowu – w naszej świadomości funkcjonuje przeświadczenie, że tylko kobieta wskutek zawarcia związku małżeńskiego może nosić nazwisko dwuczłonowe. Nie jest to prawda. Również mężczyzna może do swojego nazwiska rodowego przybrać nazwisko żony. Co ważne – nazwiska możemy łączyć w dowolnej kolejności. 

Co istotne – jeżeli jeden z małżonków zdecyduje się po ślubie nosić podwójne nazwisko, drugi małżonek nie ma takiego obowiązku i może pozostać przy swoim nazwisku.

PAMIĘTAJ! Nazwisko może mieć  maksymalnie dwa człony!

Pozostanie przez każdego z małżonków po ślubie przy nazwisku rodowym

Istnieje jeszcze jedna możliwość „manewru” dopuszczalna w polskim systemie prawnym. A mianowicie – każdy z małżonków może po ślubie pozostać przy swoim nazwisku. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej jak to, że ani żona, ani mąż nie zmieniają swoich nazwisk i na etapie pożycia małżeńskiego posługują się dotychczasowymi nazwiskami rodowymi. Czyli Pani Anna Nowak i Pan Jan Kowalski po ślubie dalej mogliby pozostać Anną Nowak i Janem Kowalskim. 

Co w sytuacji gdy – jakimś cudem – oświadczenie co do nazwisk noszonych przez małżonków po ślubie, nie zostanie złożone? Wówczas sprawa jest prosta – każdy z małżonków pozostaje przy swoim nazwisku rodowym.

Podsumujmy: składając w USC przed ślubem oświadczenie co do nazwisk, jakie małżonkowie będą nosić po ślubie mamy do wyboru następujące warianty:

  1. noszenie przez małżonków wspólnego nazwiska będącego dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich (męża lub żony),
  2. połączenie przez jednego lub obydwoje małżonków swojego dotychczasowego nazwiska (rodowego) z nazwiskiem małżonka (nazwisko dwuczłonowe),
  3. zachowanie przez każdego z małżonków swojego dotychczasowego nazwiska.

Omówione sytuacje wynikają wprost z art. 25 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jeśli stoisz przed decyzją związaną z wyborem nazwiska po ślubie, a nadal masz pewne wątpliwości – skontaktuj się z Kancelarią. 

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18