O Kancelarii

Adwokat Karolina Cichocka – Bieniek ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa dowodowego na tej samej uczelni.

Po odbytej aplikacji oraz złożonym egzaminie, została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała – poczynając od czasów studenckich – w warszawskich i płockich kancelariach adwokackich.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym (w tym przede wszystkim w sprawach spadkowych, odszkodowawczych), prawie rodzinnym (rozwody, podział majątku wspólnego, kontakty z dziećmi, alimenty), jak również w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.

Od początku drogi zawodowej związana jest także z prawem karnym – zarówno jako obrońca oskarżonego, jak i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego.