Skip to content

Pierwszy krok do rozwodu

image_pdfimage_print

Pierwszy krok do rozwodu: spełnienie przesłanki zupełności i trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego.

Życie nie zawsze układa się tak, jak byśmy tego oczekiwali. Niekiedy małżonkowie z różnych względów nie są w stanie kontynuować swojego związku i podejmują mniej lub bardziej zgodną decyzję o rozstaniu. Aby małżonkowie mogli skutecznie ubiegać się o rozwiązanie łączącego ich związku małżeńskiego muszą wykazać, że nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. Te dwie przesłanki – zupełność i trwałość w rozkładzie pożycia – muszą wystąpić łącznie.

Są to jednak pojęcia niedookreślone – nie zostały wprost zdefiniowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, stąd ich rozumienie stwarza niekiedy problemy.

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – kiedy występuje?

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, jeżeli pomiędzy małżonkami ustały łącznie trzy rodzaje więzi małżeńskich, tj.:

  1. więź fizyczna – małżonkowie nie kontynuują współżycia intymnego,
  2. więź duchowa, emocjonalna – małżonkowie nie darzą się już uczuciem,
  3. więź gospodarcza – małżonkowie prowadzą odrębne gospodarstwa domowe.

Ważne jest to, że rozkład zupełny jest rozkładem całkowitym i absolutnym, co oznacza, że nie mamy zachowanej żadnej więzi z małżonkami.

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego – co oznacza?

Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego jest związana z prognozą przyszłości relacji małżeńskiej. Pojęcie trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego doskonale zdefiniował Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 8 maja 1951 roku, o sygnaturze akt C 184/51, w którym to stwierdził, że istotą trwałego rozkładu pożycia jest zerwanie stosunków intymnych, duchownych i gospodarczych bez nadziei powrotu do nich.

Co za tym idzie – trwałość rozkładu pożycia oznacza, że nie ma widoków, nie ma szans na powrót małżonków do siebie i wznowienie pożycia.

Oczywiście, znaczny upływ czasu np. kilku lat jest dobitnym dowodem na trwałość rozkładu, jednak nie jest to warunek konieczny. Rozkład może trwać mniej niż rok, a być uznany za trwały.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek ma na swoim koncie wiele zakończonych sukcesem postępowań rozwodowych. Jeżeli problem potencjalnego rozwodu dotknął również Ciebie – skontaktuj się z Kancelarią.

Wyceń poradę prawną

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18