Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kancelarii Adwokackiej Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek

Mając na uwadze treść art. 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wskazuję co następuje:

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej – Bieniek z siedzibą w Warszawie (00 – 544), przy ul. Wilczej 29 A lokal 7, NIP: 774 323 52 18 (dalej: „Kancelaria”), 
 2. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez Państwa Kancelarii będą przetwarzane zgodnie z wytycznymi i treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 3. Kancelaria pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych,
 4. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mailowym: kontakt@adwokat-cichocka.pl i korespondencyjnym: ul. Wilcza 29 A lokal 7, 00 – 544 Warszawa.

 Dane osobowe:

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych każdorazowo jest dobrowolne. 
 2. Kancelaria informuje, że do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych podanie danych osobowych może być niezbędne. Odmowa podania danych osobowych w tej sytuacji może stanowić przeszkodę do zawarcia i realizacji umowy. 
 3. Kancelaria informuje, że niektóre opcje dostępne na stronie internetowej: www.adwokat-cichocka.pl mogą nie działać w sposób prawidłowy bez podania danych osobowych, w tym m.in. formularz kontaktowy dostępny na stronie. 
 4. Kancelaria oświadcza, że podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, zostaną zachowane w poufności, jak również zostaną zabezpieczone przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.
 5. Mają Państwo prawo do dostępu do udostępnionych przez Państwa danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Cel przetwarzania danych osobowych:

W ramach prowadzonej działalności i świadczonych usług prawnych Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:

 1. pozostawania w kontakcie z osobami, które za pośrednictwem strony internetowej: www.adwokat-cichocka.pl nawiązały kontakt z Kancelarią przy pomocy formularza kontaktowego, 
 2. wykonania zawieranych przez Kancelarię z Klientami umów o świadczenie usług prawnych, w oparciu o treść art. 6 ustęp 1 litera b) RODO,
 3. wykonania przez Kancelarię obowiązku prawnego ciążącego na niej jako Administratorze danych osobowych, w oparciu o treść art. 6 ustęp 1 litera c) RODO,
 4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Kancelarię jako Administratora danych , w oparciu o treść art. 6 ustęp 1 litera f) RODO, w tym w celu świadczenia usług prawnych na rzecz Klientów, bieżących działań marketingowych Kancelarii, 
 5. prowadzenia naboru aplikantów i pracowników biurowych Kancelarii. 

Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

 1. przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych i ustawy prawo o adwokaturze,
 2. do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z właściwych aktualnie obowiązujących przepisów, 
 3. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych.

Udostępnianie danych innym podmiotom:

 1. Kancelaria informuje, że udostępnione przez Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie upoważnionym do tego podmiotom, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub umowę z Kancelarią, w tym w szczególności pełnomocnikom substytucyjnym i aplikantom wykonującym zlecenia na rzecz Kancelarii. 
 2. Kancelaria informuje ponadto, że udostępnione przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione sądom, organom ścigania i służbom państwowym, organom administracji oraz zewnętrznym dostawcom usług (np. IT, księgowym). Wyżej wskazane podmioty będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Czym są pliki „cookies”?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) służą do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Rodzaje używanych plików „cookies”:

Sesyjne pliki cookies:

Służą do zapamiętania wyborów dokonanych przez użytkownika oraz m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookies służące do analiz:

Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny.

Wykorzystywanie plików „cookies”:

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Usuwanie plików „cookies”:

Sposób blokowania lub kasowania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać korzystając z Pomocy swojej przeglądarki internetowej.