Prawo cywilne

Prawo cywilne jest obszerną gałęzią prawa, obejmującą zróżnicowane merytorycznie sprawy – od spraw spadkowych, spraw związanych z własnością i współwłasnością, przez sprawy o zasiedzenie, sprawy obejmujące roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych, sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, ochronę dóbr osobistych i inne.
Mając doświadczenie w szerokim spektrum spraw cywilnych, chętnie pomożemy naszym Klientom w tym zakresie.

Oferta Kancelarii obejmuje między innymi:

  • porady prawne i prowadzenie spraw sądowych,
  • sporządzanie pism sądowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, itd.),
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych,
  • uczestnictwo w negocjacjach między stronami.
  • sprawy związane z gwarancją i rękojmią.