Sprawy karne

Sprawy karne wymagają szczególnej wiedzy i zaangażowania adwokata, bez względu na to, która strona jest reprezentowana. Za każdym razem głównym celem jest osiągnięcie maksymalnie korzystnych dla klienta warunków. W przypadku podejrzanego/oskarżonego będzie to udowodnienie niewinności lub dążenie do uzyskania możliwie najniższego wymiaru kary. Osoby pokrzywdzone będą chciały udowodnić winę podejrzanych i oskarżonych oraz uzyskać dla siebie stosowne zadośćuczynienie. Dzięki kompleksowej wiedzy profesjonalnego prawnika przygotowanie do sprawy karnej nie będzie stanowiło problemu. Kancelaria Adwokat Karoliny Cichockiej-Bieniek, z siedzibą w Warszawie-Śródmieściu, zapewni pomoc na każdym etapie postępowania.

Pomoc adwokata w sprawach karnych

Oferta Kancelarii obejmuje obronę podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania, w tym również w postępowaniu przygotowawczym, jak również reprezentację pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych i prywatnych). Każdorazowo priorytetem jest dobro i korzyść klienta.

Kancelaria Adwokacka – profesjonalna pomoc adwokata

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Cichockiej-Bieniek zlokalizowana jest w Warszawie-Śródmieście, by zapewnić dobry dojazd każdemu Klientowi. Możliwa jest także porada online.